Me & You - 44

बहुत मन हो रहा है आज तुझको छूने का,
कुछ पल के लिये हवा बना दे मौला मुझको..

The urge of heart is to touch you once today,

For few moments, Oh Lords, make me air today..

No comments:

Post a Comment

Me & You - 75

काही गोष्टी आतवर उतरून सहजपणे तळ ढवळून काढतात.. त्रास देत नाहीत, आठवणी जरा वर तरंगत आणतात.. दुःखद आठवणी पण आवडतात मला.. मनात सलत नाही ते...