Me & You - 32

उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए,
मन कहता है कुछ नादानियाँ और कर ले..

Age says be a little serious now,

Mind says let's do few more mad things first..

No comments:

Post a Comment

Me & You - 75

काही गोष्टी आतवर उतरून सहजपणे तळ ढवळून काढतात.. त्रास देत नाहीत, आठवणी जरा वर तरंगत आणतात.. दुःखद आठवणी पण आवडतात मला.. मनात सलत नाही ते...