Me & You - 26

बडी लंबी गूफ्तगू करनी है तुम से...
तुम आना मेरे पास...एक पूरी ज़िंदगी लेकर...

Wish to have a long talk with you..

Come to me.. with your whole life..

No comments:

Post a Comment

Me & You - 75

काही गोष्टी आतवर उतरून सहजपणे तळ ढवळून काढतात.. त्रास देत नाहीत, आठवणी जरा वर तरंगत आणतात.. दुःखद आठवणी पण आवडतात मला.. मनात सलत नाही ते...